ข่าวเทศบาล » เทศบาลนครเชียงรายสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงรายกกท.เชียงราย ร่วมกับ จัด “ถนนกีฬา ปี 2565”

เทศบาลนครเชียงรายสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงรายกกท.เชียงราย ร่วมกับ จัด “ถนนกีฬา ปี 2565”

3 สิงหาคม 2022
140   0

เทศบาลนครเชียงราย โดย นายวันชัยจงสุทธนามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้ ดร.ปรีชาอนุรักษ์ รองนายกฯเทศมนตรีนครเชียงราย ร่วมเป็นประธานกิจกรรม “ถนนกีฬา ประจำปี 2565” สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงราย ร่วมกับ สมาคมกีฬาแห่งแจังหวัดเชียงราย เทศบาลนครเชียงราย ได้จัดกิจกรรม “ถนนกีฬา ประจำปี 2565” พร้อมด้วย อุปนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย เลขาธิการสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย หัวหน้าส่วนราชการ และคณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมพิธีเปิด ที่ สวนสาธารณะริมน้ำกกนครเชียงราย

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมกีฬาภายในจังหวัด และส่งเสริมให้ประชาชนได้ออกกำลังกายและเล่นกีฬาเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ โดยกำหนดจัดกิจกรรม จำนวน 3 กิจกรรม ได้แก่ 1.การออกกำลังกายแบบสะสมเวลา เช่น การเต้นแอร์โรบิคแดนซ์ การเต้นไลน์แดนซ์ การเดิน การวิ่ง และการปั่นจักรยาน 2.การออกกำลังกายแบบเซอร์กิตเทรนนิ่ง 3.การจัดคลินิกกีฬา ซึ่งการจัดกิจกรรมถนนกีฬาจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 กรกฎาคม – 21 กันยายน 2565 โดยจะจัดกิจกรรมทุกวันพุธของสัปดาห์ ณ บริเวณสวนสาธารณะริมน้ำกกนครเชียงราย และบริเวณหน้าอาคารสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงราย หรือ สนามกีฬากลางจังหวัดเชียงราย