ข่าวสังคม » ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ ณ  หอประชุมดาวเจ็ดแฉก ที่ว่าการอำเภอเชียงของ

ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ ณ  หอประชุมดาวเจ็ดแฉก ที่ว่าการอำเภอเชียงของ

21 เมษายน 2022
290   0

เมื่อวันอังคาร ที่ 19 เมษายน 2565 เวลา  09.00-12.00. น. นางบุษบา  บุญญลักษม์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้ ดร.ณรงค์  ศรีชัยบุญสูง หัวหน้าสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยคณะกรรมการ – สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย กลุ่มที่ 5 ร่วมกับ สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ธนาคารเลือด โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์  กิ่งกาชาดอำเภอเชียงของ และแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเชียงราย ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ ณ  หอประชุมดาวเจ็ดแฉก ที่ว่าการอำเภอเชียงของ  โดยมีผู้มาลงทะเบียนเพื่อบริจาคโลหิตทั้งสิ้น 53 ราย บริจาคโลหิตได้ 45 ราย ได้ปริมาณโลหิตรวมทั้งสิ้น 18,150 ซีซี มีผู้แสดงความจำนง บริจาคดวงตา จำนวน 9 ราย บริจาคอวัยวะ 9 ราย