ข่าวสังคม » รับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะเคลื่อนที่ บริเวณหอประชุมที่ว่าการอำเภอขุนตาล

รับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะเคลื่อนที่ บริเวณหอประชุมที่ว่าการอำเภอขุนตาล

1 ตุลาคม 2020
54   0

อำเภอขุนตาล ร่วมกับ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย กิ่งกาชาดอำเภอขุนตาล สาธารณะสุขอำเภอขุนตาล หน่วยงานธนาคารเลือด โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ได้จัดหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะเคลื่อนที่ บริเวณหอประชุมที่ว่าการอำเภอขุนตาล อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย โดยมีผู้ประสงค์บริจาคโลหิต จำนวน 93 ราย ตรวจสุขภาพเบื้องต้นผ่านเกณฑ์บริจาคโลหิต จำนวน 72 ราย ได้โลหิต 28,800 ซีซี มี ผู้บริจาคดวงตาจำนวน 9 รายผู้บริจาคอวัยวะจำนวน 9 ราย และ บริจาคร่างกายให้แก่คณะแพทย์ศาสตร์ มหาลัยเชียงใหม่ จำนวน 8 ราย