ข่าวทั่วไป » ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 3 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน สำนักนายกรัฐมนตรีเข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ประสานเตรียมการแก้ไขการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาที่มีผลคุกคามต่อความมั่นคงของชาติ

ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 3 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน สำนักนายกรัฐมนตรีเข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ประสานเตรียมการแก้ไขการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาที่มีผลคุกคามต่อความมั่นคงของชาติ

2 กรกฎาคม 2020
471   0

นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ให้การต้อนรับ พลตรี ยุทธพร สุบรรณภาส รอง ผอ.ศปป.3 กอ.รมน. พร้อมคณะ เมื่อเช้าวันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2563 ที่ห้องรับรองสำนักงานผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ถนนแม่ฟ้าหลวง ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย เพื่อพบปะหารือข้อราชการประสานงานและแก้ไข้ปัญหาการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาในพื้นที่ กอ.รมน.ภาค 3  และการติดตามผลการปฏิบัติงานการแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องของหน่วยงานในพื้นที่ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยมี พันเอก พศิน แสงคำ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงราย ฝ่ายทหาร ร่วมให้การต้อนรับ

หลังจากนั้น คณะได้มีการประชุมที่ห้องเวียงกาหลง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ถนนแม่ฟ้าหลวง ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย ด้วยการหารือร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ อาทิ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย ด่านศุลกากรแม่สาย ด่านศุลกากรเชียงแสน ด่านศุลกากรเชียงของ และสำนักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและพัฒนาวัตกรรม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเชียงราย เข้าร่วมประชุมหารือ พร้อมรับฟังการบรรยายสรุปสถานการณ์ พร้อมแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ขณะเดียวกันได้รับทราบปัญหาข้อขัดข้องด้านการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาในเชิงการปฏิบัติอีกด้วย

cr.สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย