ข่าวสังคม » กลุ่มเซ็นทรัลสนับสนุนงบประมาณจัดซื้อเครื่องฟอกอากาศ

กลุ่มเซ็นทรัลสนับสนุนงบประมาณจัดซื้อเครื่องฟอกอากาศ

25 มิถุนายน 2020
515   0

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงราย นำโดย คุณวิศิษฎ์ อริยะ ผู้จัดการทั่วไป พร้อมด้วย คณะผู้บริการกลุ่ม Central Group ของจังหวัดเชียงราย ร่วมส่งมอบเครื่องฟอกอากาศ จำนวน 19 เครื่อง (มูลค่า 292,600 บาท) ในโครงการ “เครื่องฟอกอากาศป้องกันฝุ่น PM 2.5 สำหรับห้องสะอาด” ให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในอำเภอเชียงของ และอำเภอพญาเม็งราย จ.เชียงราย รวม 19 แห่ง เพื่อส่งเสริมการมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง และห้องที่สะอาดป้องกันฝุ่น PM 2.5 โดยมี คุณทัศนัย สุธาพจน์ นายอำเภอเชียงของ เป็นผู้รับมอบ  ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ (ห้องลำน้ำโขง) อ.เชียงของ จ.เชียงราย  (วันนี้)