เหนือสุดในสยาม » มอบสิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภค ข้าวสาร อาหารแห้ง เป็นขวัญกำลังใจให้กับ อสม.แม่สาย

มอบสิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภค ข้าวสาร อาหารแห้ง เป็นขวัญกำลังใจให้กับ อสม.แม่สาย

30 พฤษภาคม 2020
650   0

นายไศลยนต์ ศรีสมุทร นายกเทศมนตรีตำบลแม่สาย พร้อมด้วยครอบครัวศรีสมุทร คุณอัมพร ศรีสมุทร, คุณเศวตยนต์ ศรีสมุทร, คุณไชยยนต์ ศรีสมุทร, คุณเพชรยนต์ ศรีสมุทร และ คุณปิยะพร ศรีสมุทร มอบสิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภค ข้าวสาร อาหารแห้ง เป็นขวัญกำลังใจให้กับ อสม.แม่สาย ทั้งหมด 10 หมู่บ้าน จำนวน 323 ชุด ที่ศูนย์ลูกเสือชุมชนป่ายาง ชุมชนป่ายางชุม วัดป่าเหมือด ชุมชนไม้ลุงขน วัดเกาะทราย วัดพญาสี่ตวงคำ บ้านดอยงาม วัดเวียงพาน และวัดพรหมวิหาร บ้านผาแตก เป็นแบบอย่างที่ดีของคนไทยร่วมกันสนับสนุน สร้างพลังใจให้กับนักรบแนวหน้าในการต่อสู้กับไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)