ข่าว มฟล. » มฟล. รับมอบหน้ากากและยาสมุนไพรจาก ม.การแพทย์แผนจีนยูนนาน

มฟล. รับมอบหน้ากากและยาสมุนไพรจาก ม.การแพทย์แผนจีนยูนนาน

30 พฤษภาคม 2020
463   0

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 รศ. ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รับมอบหน้ากากอนามัยจำนวน 10,000 ชิ้น และยาสมุนไพรจีนสำเร็จรูปที่ผ่านการขึ้นทะเบียนจากกระทรวงอาหารและยาจีน (Lianhua Qingwen Capsules) จำนวน 500 กล่อง จากมหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนยูนนาน โดยมี ดร. แพทย์หญิงสุลัคณา น้อยประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (การแพทย์บูรณาการ) เป็นตัวแทนมอบ พร้อมด้วยบุคลากรทางการแพทย์ ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (การแพทย์บูรณาการ)

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงมีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนยูนนาน ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยทางการแพทย์ประจำมณฑลยูนนาน ที่ผ่านมาได้มีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนนักศึกษา และให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลระหว่างกันมาโดยตลอด การส่งมอบหน้ากากและยารักษาโรคให้แก่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงครั้งนี้จะนำไปสู่ความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น