ข่าวเทศบาล » ร่วมจัดระเบียบสายไฟสายสื่อสารถนนพหลโยธินสายเก่า

ร่วมจัดระเบียบสายไฟสายสื่อสารถนนพหลโยธินสายเก่า

30 พฤษภาคม 2020
486   0

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย กล่าวว่าการบูรณาการร่วมกันระหว่างเทศบาลนครเชียงราย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงราย ผู้ประกอบการให้บริการโครงข่ายโทรคมนาคม อาทิ TOT Cat ฯลฯ มาร่วมจัดระเบียบสายไฟฟ้าและสายสัญญาณโทรคมนาคมต่างๆที่ห้อยเกาะอยู่ไม่เป็นระเบียบ ตั้งแต่แยกแม่กรณ์-แยกประตูสลี 2 ฝั่ง ซึ่งที่ผ่านมาทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงรายพยายามแก้ไขปัญหานี้มาโดยตลอดในเรื่องการจัดระเบียบ และในช่วงฤดูฝนต้นไม้พาดสายไฟฟ้าเกรงจะเกิดอันตรายเกิดขึ้นได้ ดังนั้นทุกหน่วยงานจึงได้ดำเนินการตัดต้นไม้และร่วมจัดระเบียบสายไฟฟ้าและสายสื่อสารให้เป็นระเบียบและสร้างความปลอดภัยมากขึ้น