ข่าวทั่วไป » กิจกรรมการปล่อยแถวขบวนชุดปฏิบัติการของที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงราย

กิจกรรมการปล่อยแถวขบวนชุดปฏิบัติการของที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงราย

27 พฤษภาคม 2020
475   0

เมื่อวันพุธ ที่ 27 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา นายสมกิจ เกศนาคินทร์ นายอำเภอเมืองเชียงราย เข้าร่วมกิจกรรมการปล่อยแถวขบวนชุดปฏิบัติการของที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงราย และอำเภอเมืองเชียงราย ในโครงการตรวจสอบสถานประกอบการ โลจิสติกส์ในพื้นที่ จังหวัดเชียงราย เพื่อดำเนินการตรวจสอบสถานประกอบการเป้าหมายในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงราย โดยมีนายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดเชียงราย ในการนี้ ได้สั่งการให้ฝ่ายความมั่นคงอำเภอเมืองเชียงราย พร้อมด้วยสมาชิก อส. สังกัด กองร้อย อส.อ.ที่ 3 อำเภอเมืองเชียงราย บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กำกับ ติดตาม มาตรการในการป้องกันการรับ-ส่ง พัสดุที่อาจแฝงมาด้วยยาเสพติดของสถานประกอบการด้านโลจิสติกส์ ในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงราย ดังนี้

  • Greenbus cargo แยกประสพสุข
  • Flash Express สาขาท่าสาย
  • หจก.เชียงรายรัตนา ขนส่ง
  • บริษัท พยัคฆ์ขนส่ง จำกัด

พร้อมทั้งสุ่มตรวจพัสดุภัณฑ์ที่มีการระบุชื่อผู้รับ-ส่ง รวมถึงการขอตรวจสอบปัสสาวะ เจ้าหน้าที่สังกัดสถานประกอบการ มีผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย