ข่าวทั่วไป » กองทัพบกช่วยเหลือประชาชน

กองทัพบกช่วยเหลือประชาชน

27 พฤษภาคม 2020
3201   0

พลตรี สัชฌาการ คุณยศยิ่ง ผู้บัญชาการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 37 พร้อมด้วย พันเอก พศิน แสงคำ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงราย ฝ่ายทหาร พันเอก กิตติพล ไพรหิรัญ รองผู้บัญชาการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 37 พันเอก ชาตรี สงวนธรรม ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 2 กองกำลังผาเมือง พันเอก รัชตะ ท้าวคำลือ เสนาธิการกรมทหารราบที่ 11 รักษาราชการแทนผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 17 ในองค์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ร่วมกับเทศบาลนครเชียงราย บริษัทโตโยต้าเชียงราย จำกัด มูลนิธิสาธารณกุศลสงเคราะห์เชียงราย สมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดน (ส.อ.ร.ด.) จังหวัดเชียงราย จัดกิจกรรม (Army Delivery) ปล่อยขบวนรถ  “กองทัพบกช่วยเหลือประชาชน” บริการถึงที่บ้าน โดยการออกให้บริการแจกจ่ายของยังชีพ ข้าวสาร อาหารแห้ง และหน้ากากอนามัย ให้กับประชาชนถึงที่บ้านในพื้นที่ อำเภอเมืองเชียงราย และได้จัดทำอาหารเพื่อแจกจ่ายอาหารกลางวันแก่ประชาชนในพื้นที่อีกด้วย ที่อาคารเทิดพระเกียรติ 90 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ ถนนบุญญฤทธิ์ ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย