ข่าวหน้าหนึ่ง » สมาคมศิริกรณ์เชียงรายบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับ วันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย รัตนา จงสุทธานามณี ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง บีบี คลีนิก เซ็นทรัลกรุ๊ป ธนพิริยะซุปเปอร์มาร์เก็ต ลานนาเซ็นเตอร์มาร์ท แจกถุงยังชีพ

สมาคมศิริกรณ์เชียงรายบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับ วันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย รัตนา จงสุทธานามณี ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง บีบี คลีนิก เซ็นทรัลกรุ๊ป ธนพิริยะซุปเปอร์มาร์เก็ต ลานนาเซ็นเตอร์มาร์ท แจกถุงยังชีพ

18 พฤษภาคม 2020
2600   0

เมื่อวันเสาร์ที่ 16 พฤษภาคมที่ผ่านมา เวลา 10.00 น. สมาคมศิริกรณ์เชียงรายบรรเทาสาธารณภัย คุณวันชัย  จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย คุณรัตนา จงสุทธานามณี ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง บีบี คลีนิก เซ็นทรัลกรุ๊ป ธนพิริยะซุปเปอร์มาร์เก็ต และลานนาเซ็นเตอร์มาร์ท ร่วมกันบริจาคถุงยังชีพ เพื่อประทังความเดือดร้อนในยามที่ประสบกับการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 ให้แก่ผู้ที่ประสบความเดือดร้อน และขัดสนจริงๆ ที่ต้องการความช่วยเหลือเบื้องต้น ณ ที่ทำการสมาคมศิริกรณ์เชียงรายบรรเทาสาธารณภัย ติดกับเชียงรายคอนโดเทล และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย