ข่าวทั่วไป » เวียตเจ็ทประกาศงบการเงินปี 2019 ฐานการเงินที่มั่นคงพร้อมฟื้นตัวหลังโควิด-19

เวียตเจ็ทประกาศงบการเงินปี 2019 ฐานการเงินที่มั่นคงพร้อมฟื้นตัวหลังโควิด-19

12 พฤษภาคม 2020
340   0

            บริษัท เวียตเจ็ท เอวิเอชั่น จอยท์ สต็อค  (Vietjet Aviation Joint Stock Company – ตัวย่อหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์โฮจิมินห์ VJC) ประกาศงบการเงินปี 2019 สอบบัญชีโดย KPMG ระบุผลการดำเนินงานเชิงบวก ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการเติบโตที่เข้มแข็งในปี 2019 จากบริการขนส่งทางอากาศซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัท โดยเครือข่ายเส้นทางบินเพิ่มขึ้น 24% และยังคงเป็นผู้นำตลาดการบินในประเทศเวียดนามทั้งในด้านจำนวนผู้โดยสารและเส้นทางการบินที่ขยายอย่างรวดเร็ว โดยมีจำนวนผู้โดยสารที่เดินทางถึง 25 ล้านคนเพิ่มขึ้น 28% จากปีที่ผ่านมา กลุ่มธุรกิจที่ได้รับการตรวจสอบผลการดำเนินงานปี 2019 แสดงรายรับรวมของเวียตเจ็ทอยู่ที่ 41,252 พันล้านดอง (ประมาณ 56,800 ล้านบาท) และผลกำไรก่อนหักภาษีอยู่ที่ 3,868 พันล้านดอง (ประมาณ 5,324 ล้านบาท) ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 22% และ 27% ตามลำดับ

สายการบินเวียตเจ็ทได้รับมอบเครื่องบิน 7 ลำในปี 2019 ในขณะที่ในปี 2018 ได้รับมอบเครื่องบิน 16 ลำ โดยรายได้จากการขายและเช่าอากาศยานกลับ อยู่ที่ 9,350 พันล้านดอง เป็นผลให้รายรับรวมและกำไรก่อนหักภาษีของเวียตเจ็ตในปี 2019 อยู่ที่ 50,602 พันล้านดอง และ 4,569 พันล้านดองตามลำดับ

            ตามรายงานทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2019 เวียตเจ็ททำการบินด้วยเครื่องบิน 78 ลำ โดยมีอายุเฉลี่ยฝูงบินอยู่ที่ 2.75 ปี มีอัตราการบรรทุกผู้โดยสารอยู่ที่ 87% อัตราความน่าเชื่อถือด้านเทคนิคที่อยู่ที่ 99.64% ติดอันดับกลุ่มสายการบินชั้นนำในเอเชียแปซิฟิก เวียตเจ็ทยังได้รับการจัดอันดับด้านความปลอดภัยสูงสุดระดับ 7 ดาวจากเว็บไซต์ AirlineRatings.com

ตามรายงานทางการเงินของเวียตเจ็ทที่ผ่านการตรวจสอบในปี 2019 ทรัพย์สินรวมมีมูลค่าอยู่ที่ 48,859 พันล้านดองโดยส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 17,249 พันล้านดอง เพิ่มขึ้น 25% และ 22.8% ตามลำดับจากปี 2018 สภาพคล่องปัจจุบันอยู่ที่ 1.3 โดยมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 0.79 ซึ่งเป็นอัตราที่ดีในการจัดหาเงินทุนสำหรับอุตสาหกรรมการบิน EBITDAR อยู่ที่ 30% โดยนับเป็นสายการบินชั้นนำทั้งในภูมิภาคและทั่วโลก ในขณะที่ Cash Balanceอยู่ที่ 6,073 พันล้านดอง รวมการลงทุนทางการเงินระยะสั้น วางเงินมัดจำให้กับผู้ผลิตสูงถึง 369 ล้านเหรียญสหรัฐ

            ปัจจัยสำคัญต่อการเติบโตของสายการบินยังมาจากรายได้เสริม เช่น ค่าธรรมเนียมสัมภาระเช็คอิน และค่าธรรมเนียมบริการพิเศษการขนส่งสินค้าอาหารเครื่องดื่ม ของที่ระลึกและบริการบนเที่ยวบิน รวมถึงสื่อโฆษณา ในปี 2019 รายได้จากบริการเสริมของเวียตเจ็ตอยู่ที่ 11,305 พันล้านดอง เพิ่มขึ้น 35.6% เมื่อเทียบกับปี 2018 โดยสัดส่วนรายได้จากบริการเสริมจากรายได้รวมการขนส่งทางอากาศของสายการบินก็เพิ่มขึ้นจาก 25.3% ในปี 2018 เป็น 30.4% ในปี 2019

            ในการรับมือกับสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด19 เวียตเจ็ทได้ใช้มาตรการในการรับมือตั้งแต่ต้นปี 2019 จนถึงปัจจุบัน เช่น การขยายธุรกิจในการขนส่งสินค้า การพัฒนาบริการ SkyBossและบริการเสริม รวมถึงผลิตภัณฑ์ “Power Pass” บัตรโดยสารที่จำหน่ายล่วงหน้า เป็นต้น นอกจากนี้เวียตเจ็ทยังเริ่มการให้บริการภาคพื้นดินที่ท่าอากาศยานนานาชาติโหน่ยบ่ายในฮานอยภายใต้การอนุญาตของสำนักงานการบินพลเรือนของเวียดนาม (CAAV)ช่วยให้เวียตเจ็ทเพิ่มประสิทธิภาพในดำเนินงาน ลดค่าใช้จ่าย เพิ่มรายได้เสริมและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการปรับปรุงการให้บริการผู้โดยสารที่สนามบิน

            ในปี 2019 สถาบัน Vietjet Aviation Academy ยังคงเป็นส่วนสำคัญในแผนการพัฒนาที่ยั่งยืนของสายการบิน ไม่เพียงแค่ตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นของสายการบินเท่านั้น แต่ยังตอบสนองความต้องการทางการบินภายในประเทศและระหว่างประเทศ โดยได้รับการรับรองจาก EASA(สำนักงานความปลอดภัยทางการบินแห่งยุโรป) โดยทางสถาบัน Vietjet Aviation Academy ได้ดำเนินการฝึกอบรมหลักสูตรนักบิน / ลูกเรือ / ช่างเทคนิค จำนวน 1,327 หลักสูตร สำหรับผู้เข้าฝึกอบรม 70,523 คนในปี 2019 และเทคโนโลยี E-learning สำหรับการวิจัยและฝึกอบรมออนไลน์จำนวน 544 หลักสูตร สำหรับผู้เข้าฝึกอบรม 19,936 คนต่อปี ซึ่งได้รับการรับรองประสิทธิภาพหลักสูตรในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด19 ให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรมนับพัน

            เวียตเจ็ทและแอร์บัสยังได้ลงนามข้อตกลงในการเพิ่มเครื่องจำลองการบิน (SIM) จำนวน 2 เครื่อง ในปี 2020 และ 2021 เพื่อเพิ่มศักยภาพในการฝึกอบรมที่สถาบัน Vietjet Aviation Academy อุปกรณ์ดังกล่าวไม่เพียงแต่จะให้บริการสำหรับการฝึกอบรมนักบินเท่านั้น แต่ยังรวมถึงหลักสูตรการฝึกอบรมอื่นๆ ในกระบวนการทดสอบคุณสมบัติและการประเมินผลของนักบิน ตลอดจนการปรับปรุงคุณภาพการฝึกอบรมของครูการบินของเวียตเจ็ท การติดตั้งอุปกรณ์สำหรับการฝึกอบรมเกี่ยวกับสถานการณ์ฉุกเฉิน การฝึกขั้นพื้นฐานสำหรับลูกเรือกับอุปกรณ์จำลองห้องโดยสาร รวมถึงสระน้ำและเครื่องผลิตคลื่นที่ได้รับรองมาตรฐานโอลิมปิก เป็นต้น ซึ่งทำให้สถาบันนี้เป็นหนึ่งในสถาบันชั้นนำในระดับภูมิภาคในการฝึกอบรมเฉพาะทาง โดยเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา เวียตเจ็ทยังได้เริ่มต้นโครงการ Application Research Zone สำหรับการฝึกอบรมด้านเทคนิคการบินที่สถาบันอีกด้วย

            ระหว่างการแพร่ระบาดของโรคโควิด19 เวียตเจ็ทได้ให้บริการขนส่งสินค้าทางอากาศที่หลากหลายมากขึ้น ไม่เพียงแค่เพื่อตอบสนองความต้องการภายในประเทศและระหว่างประเทศเท่านั้น แต่ยังเป็นแหล่งรายได้ใหม่ที่มั่นคงของทางสายการบินด้วยเช่นกัน

            มาตรการช่วยเหลือของรัฐบาลนั้นคาดว่าจะช่วยลดแรงกดดันและเป็นการสนับสนุนในการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมการบินโดยได้เสนอการยกเว้น/ลดหย่อนภาษีและค่าธรรมเนียมการให้บริการทางการบิน การลดภาษีเชื้อเพลิง และความช่วยเหลือทางการเงินเป็นต้น โดยเมื่อปีที่แล้วภาษีเงินได้นิติบุคคลทั้งหมดที่เวียตเจ็ทจ่ายให้รัฐบาลเวียดนามไปนั้นอยู่ที่ 9,023 พันล้านดอง ซึ่งนับเป็นหนึ่งในผู้เสียภาษีรายใหญ่ที่สุดในเวียดนาม

            ในปัจจุบันสำนักงานการบินพลเรือนของเวียดนาม (CAAV)ได้อนุญาตให้สายการบินดำเนินการบินภายในประเทศ และให้เตรียมความพร้อมในการให้บริการในเส้นทางระหว่างประเทศทันทีที่เมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด19อยู่ในเกณฑ์ควบคุมได้ เวียตเจ็ทซึ่งเป็นสายการบินที่มีการจัดการต้นทุนที่ดี พร้อมด้วยฐานการเงินที่มั่นคงที่สะสมในปี 2019 และปีที่ผ่านมา คาดว่าจะสามารถฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็วหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด19 และเป็นกำลังขับเคลื่อนในฟื้นฟูการเติบโตทางเศรษฐกิจและเพิ่มการลงทุนในประเทศและทั่วโลกต่อไปเราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า