ข่าวทั่วไป » พ่อเมืองเชียงราย เปิดปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ลดรายจ่ายของประชาชน ในภาวะวิกฤต Covid-19

พ่อเมืองเชียงราย เปิดปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ลดรายจ่ายของประชาชน ในภาวะวิกฤต Covid-19

25 เมษายน 2020
4088   0

นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดกิจกรรม Kick Off ปฏิบัติการ 90 วันปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ที่บริเวณสวนครัว ภายในจวนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย โดยมี พัฒนาการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยประธานคณะกรรมการกลุ่มสตรี เจ้าหน้าที่จากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย ผู้นำองค์กรสตรีและคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดเชียงราย ผู้นำเครือข่ายผู้ประกอบการ OTOP เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง

ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการส่งสัญญาณเริ่มต้นในการพึ่งพาช่วยเหลือตนเองตามหลักการของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้เป็นแนวทางในการสร้างความมั่นคงทางอาหาร ลดค่าใช้จ่ายของประชาชน ในภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวเนื่องจากปัญหา การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (Covid -19) ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและคลังอาหาร

โดยกรมการพัฒนาชุมชนได้กำหนดแนวทางการดำเนินงานแผนปฏิบัติการ 90 วันปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับประชาชน โดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ สร้างแหล่งอาหารในครัวเรือน เป็นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยให้ประชาชนผ่านพ้นวิกฤตดังกล่าวไปได้ โดยนำร่องปลูกผัก ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ในการนี้ได้แบ่งปันมอบพันธุ์ผักแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อขยายผลสร้างความมั่นคงทางอาหารต่อไปได้ครบทั้ง 18 อำเภอของจังหวัดเชียงรายอีกด้วย