ข่าวทั่วไป » เฮงลิสซิ่ง แต่งตั้ง “สุธารทิพย์ พิสิฐบัณฑูรย์” นั่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เตรียมพร้อม นำธุรกิจเติบโตอย่างมั่นคง

เฮงลิสซิ่ง แต่งตั้ง “สุธารทิพย์ พิสิฐบัณฑูรย์” นั่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เตรียมพร้อม นำธุรกิจเติบโตอย่างมั่นคง

9 เมษายน 2020
2798   0

เฮงลิสซิ่ง แต่งตั้ง “สุธารทิพย์ พิสิฐบัณฑูรย์” นั่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เตรียมพร้อม นำธุรกิจเติบโตอย่างมั่นคง มั่นใจประสบการณ์บริหารความเสี่ยงและการทำงานในวงการธนาคารอย่างยาวนาน ช่วยตอกย้ำความมั่นใจท่ามกลางสถานการณ์ COVID-19

บริษัท เฮงลิสซิ่ง จำกัด ได้แต่งตั้งคุณสุธารทิพย์ พิสิฐบัณฑูรย์ ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานกรรมการบริหาร โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 เป็นต้นไป

คุณสุธารทิพย์ พิสิฐบัณฑูรย์  ผู้บริหารระดับสูงที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในธุรกิจสินเชื่อ กับธนาคารชั้นนำของไทยมามากกว่า 30 ปี  เข้าบริหารงานในฐานะประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานกรรมการบริหาร โดยดูแลรับผิดชอบในส่วนการพัฒนาทิศทาง และกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของบริษัทผ่านการทำงานร่วมกันกับคณะผู้บริหารทั้ง 6 สายงาน อันได้แก่ สายงานปฏิบัติการสาขา สายงานบริหารความเสี่ยง สายงานบัญชีและการเงิน สายงานการตลาด สายงานทรัพยากรมนุษย์และกิจการองค์กร และสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

โดยก่อนเข้าดำรงตำแหน่งนี้ คุณสุธารทิพย์ พิสิฐบัณฑูรย์ เคยดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่อาวุโส รองผู้จัดการกลุ่ม ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และ รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มพัฒนาสินเชื่อและบริหารความเสี่ยง ธนาคารแลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด ( มหาชน) ด้วยความสามารถและประสบการณ์ด้านการบริหารความเสี่ยงที่โดดเด่นของคุณสุธารทิพย์ นับเป็นโอกาสที่ดีของ บริษัท เฮงลิสซิ่ง จำกัด ในช่วงวิกฤติไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ที่ส่งผลกระทบในหลายภาคส่วนของเศรษฐกิจ เพราะทักษะการบริหารความเสี่ยง นับเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน  ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ตั้งเป้าหมายเดินหน้าสู่การเติบโตอย่างต่อเนื่อง คุณสุธารทิพย์ ถือเป็นผู้ที่มีความพร้อมและมีศักยภาพที่จะช่วยนำพาให้บริษัทฯ ก้าวต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและมั่นคง

นอกจากนี้ ที่บริษัทฯ ยังมีมติ ปรับผังโครงสร้างองค์กรใหม่โดยเพิ่มตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่  ขึ้นมาอีกหนึ่งตำแหน่ง ได้แต่งตั้ง นายวิชัย ศุภสาธิตกุล ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมทั้งดำรงตำแหน่ง รองประธานกรรมการบริหาร โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 เป็นต้นไป เพื่อเข้ามารับผิดชอบงานฝ่ายปฏิบัติการทั้งหมดเพื่อทำให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น