ข่าวสังคม » สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ เชิญชวนสมาชิก และผู้มีจิตศรัทธา สมทบทุน บริจาคชุด Personal Protective Equipments (PPE) ให้บุคคลากรทางการแพทย์

สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ เชิญชวนสมาชิก และผู้มีจิตศรัทธา สมทบทุน บริจาคชุด Personal Protective Equipments (PPE) ให้บุคคลากรทางการแพทย์

4 เมษายน 2020
1376   0

         สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ เชิญชวนสมาชิก และผู้มีจิตศรัทธา สมทบทุน บริจาคชุด Personal Protective Equipments (PPE) ให้บุคคลากรทางการแพทย์ โดยมีค่าผลิตพร้อมจัดส่ง 200-400 บาท (ผลิตเอง และนำเข้าจากประเทศจีน)

       ผู้บริจาคสามารถระบุหรือไม่ระบุุชื่อสถานบริการสุขภาพที่ต้องการให้ส่ง และหรือจำนวนชุด โดยสมาคมพยาบาลฯ เป็นผู้ประสานงานให้บริษัทส่งโดยตรงที่สถานบริการสุขภาพ และจะรายงานให้ผู้บริจาคทราบในภาพรวมถึงสถานบริการสุขภาพ และจำนวนที่จัดส่งไป
บัญชีสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย
ธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนรางน้ำ
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 013-3-61772-8