ข่าวสังคม » จังหวัดเชียงราย ปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมทุกประเภทห้วงประกาศเคอร์ฟิวพร้อมกันทั้ง 18 อำเภอ ห้ามออกนอกเคหะสถานระหว่าง 22.00 น.ถึง 04.00 น.

จังหวัดเชียงราย ปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมทุกประเภทห้วงประกาศเคอร์ฟิวพร้อมกันทั้ง 18 อำเภอ ห้ามออกนอกเคหะสถานระหว่าง 22.00 น.ถึง 04.00 น.

4 เมษายน 2020
677   0

ค่ำวันศุกร์นี้ 3 เมษายน 2563 ที่บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดเชียงราย ถนนแม่ฟ้าหลวง ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย   นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย ว่าที่ ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พลตำรวจตรี ยุทธชัย พัวประเสริฐ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย และพันเอก พศิน แสงคำ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงราย ฝ่ายทหาร มอบนโยบายและร่วมกันปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมทุกประเภท ห้วงประกาศเคอร์ฟิว พร้อมกันทั้ง 18 อำเภอ แบบบูรณาการในการปฏิบัติหน้าที่ ตามประกาศพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อป้องกันและแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสสายพันธุ์ใหม่โคโรนา 2019 ของจังหวัดเชียงราย โดยมีการบูรณาการพร้อมกันทั้ง 18 อำเภอ

ในส่วนของจังหวัดเชียงราย ได้ระดมกำลังพลเจ้าหน้าที่จาก ฝ่ายปกครอง ทหาร ตำรวจ กอ.ร.ม.น.จังหวัดเชียงราย ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย และโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ร่วมกว่า 200 นาย เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด- 19 สกัดกั้นการลักลอบกระทำความผิดตามกฎหมาย และปราบปรามผู้กระทำผิดหรือบิดเบือนข้อมูลหลอกลวง รวมไปถึงการกักตุนสินค้า และการขายสินค้าเกินราคา ไม่ให้เป็นการซ้ำเติมประชาชน ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย รวมไปถึงการบังคับใช้ พ.ร.บ.โรคติดต่อ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติในการควบคุมการแพร่ระบาดโรคโควิด 2019 ตามคำสั่งและประกาศของจังหวัดเชียงรายอีกด้วย

นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กล่าวด้วยว่า การบูรณาการร่วมทุกฝ่ายครั้งนี้ เพื่อเป็นการย้ำเตือนประชาชนให้ถึงกฎระเบียบ ตามความใน พ.ร.บ.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ตามที่นายกรัฐมนตรี ประกาศเคอร์ฟิวทั่วประเทศ ห้ามประชาชนออกจากเคหะสถาน ระหว่างเวลา 22.00 – 04.00 น. มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 3 เม.ย. 2563 เป็นต้นไป จึงขอความร่วมมิอประชาชนในการปฏิบัติตามกฎหมายนี้อย่างเคร่งครัด และขออภัยในความไม่สะดวก แต่เพื่อความสงบสุขและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง

ภาพ-ข่าว

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย