ข่าวสังคม » วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ผลิตหน้ากากอนามัยแจกประชาชน

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ผลิตหน้ากากอนามัยแจกประชาชน

30 มีนาคม 2020
474   0

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย โดย นางสาวอรพิน ดวงแก้ว พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร ร่วมกันจัดทำหน้ากากอนามัย จำนวน 5,000 ชิ้น ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ในการผลิตหน้ากากอนามัย ทั้งหมด 150,000 ชิ้น (มีสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการทั้งหมด 54 สถานศึกษา) เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชน ในวิกฤติการแพร่ระบาดเชื้อโควิด 19 และผลกระทบฝุ่นละอองขยาดเล็ก P.M.2.5 กระบวนการผลิตใช้แผนกวิชาเทคโนโลยีผ้าและสิ่งทอ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

#อาชีวะ ฝีมือชน คนสร้างชาติ