ข่าวทั่วไป » 💞ร่วมกับ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงราย ห้างสรรพสินค้าโรบินสันเชียงราย 👏 ปรบมือให้กำลังใจ บุคลากรทางการแพทย์

💞ร่วมกับ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงราย ห้างสรรพสินค้าโรบินสันเชียงราย 👏 ปรบมือให้กำลังใจ บุคลากรทางการแพทย์

30 มีนาคม 2020
1474   0

💞 ร่วมกับศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงราย
💞 ห้างสรรพสินค้าโรบินสันเชียงราย
💞 บริษัท ห้าง ร้าน ที่อยู่ภายในศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงราย
👏 ปรบมือรัว 5 นาที เพื่อให้กำลังใจและขอบพระคุณ แก่บุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย และเจ้าหน้าที่ อสม. ที่เสียสละให้การดูแลประชาชนชาวเชียงราย เพื่อป้องกันโรคระบาดที่กำลังเป็นมหันตภัยอย่างร้ายแรงต่อชีวิตชาวเชียงรายในขณะนี้