ข่าวสังคม » TIP รับประกันภัยไวรัสโคโรนา (COVID-19) ให้กับกลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล

TIP รับประกันภัยไวรัสโคโรนา (COVID-19) ให้กับกลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล

27 มีนาคม 2020
563   0

ดร.สมพร สืบถวิลกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ ทิพยประกันภัย ส่งมอบกรมธรรม์ ประกันภัยไวรัสโคโรนา (COVID-19) ให้กับ ผศ.ดร.นพ.วิชัย วนดุรงค์วรรณ ประธานกรรมการ พร้อมคณะผู้บริหาร กลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล ซึ่งกรมธรรม์ดังกล่าวได้ให้ความคุ้มครอง ประกันภัยไวรัส COVID-19 เพื่อให้ความอุ่นใจ มั่นใจ กับคณะผู้บริหาร บุคลากรของ กลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล ในการปฏิบัติหน้าที่ ณ โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล (อ้อมน้อย)