ข่าวสังคม » พิธีมอบรางวัลจากสลากกาชาดการกุศลจากงานพ่อขุนเม็งรายมหาราชและงานกาชาดจังหวัดเชียงราย ประจำปี 2563

พิธีมอบรางวัลจากสลากกาชาดการกุศลจากงานพ่อขุนเม็งรายมหาราชและงานกาชาดจังหวัดเชียงราย ประจำปี 2563

6 มีนาคม 2020
809   0

นายประจญ ปรัชญสกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย มอบรางวัลในพิธีมอบรางวัลจากสลากกาชาดการกุศลจากงานพ่อขุนเม็งรายมหาราชและงานกาชาดจังหวัดเชียงราย ประจำปี 2563  ซึ่งเป็นรางวัลที่ 2 รถโตโยต้า รุ่น NEW YARIS มูลค่า 489,000 บาท จำนวน 1 รางวัล ได้แก่ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์ โดยมี นายแพทย์อิทธิพงษ์ ยอดประสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์ คนใหม่ เป็นผู้แทนรับมอบรางวัลนี้ ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย