ข่าวเทศบาล » เทศบาลนครเชียงรายเร่งแก้ภัยแล้งขุดลอกน้ำกรณ์ตื้นเขิน

เทศบาลนครเชียงรายเร่งแก้ภัยแล้งขุดลอกน้ำกรณ์ตื้นเขิน

2 มีนาคม 2020
333   0

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย พร้อมด้วย นางบังอร มะลิดิน รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย นายณรงค์ศักดิ์ เตือนสกุล รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย นายสมศักดิ์ เวียงโอสถ ประธานสภาเทศบาลนครเชียงราย และ สมาชิกเทศบาลนครเชียงราย ชาวบ้านชุมชนสันป่าก๊อ ชาวบ้านชุมชนสันหนอง ได้ลงพื้นที่ดูจุดที่ทางเทศบาลนครเชียงราย ได้ดำเนินการขุดลอกแม่น้ำกรณ์ รวมยะทางยาวกว่า 2 กิโลเมตร ซึ่งการดำเนินการการ มีความคืบหน้าไปอย่างมาก ที่ได้ทำการขุดลอกแม่น้ำกรณ์ และสามารถเปิดทางน้ำให้น้ำไหลผ่านได้สะดวกมากกว่าเดิมอย่างมาก

ทั้งนี้ การขุดลอกแม่น้ำกรณ์ ในส่วนที่ไหลผ่านเขตเทศบาลนครเชียงราย พบว่าก่อนหน้านี้แม่น้ำกรณ์แห้งขอดลงอย่างรวดเร็ว และพบว่าเกิดเนินดิน มีเศษวัชพืช ขวางทางน้ำและตื้นเขินมากขึ้น ชาวบ้านจากชุมชนต่างๆ ที่แม่น้ำกรณ์ไหลผ่าน จึงขอให้ทางเทศบาลนครเชียงราย ดำเนินการขุดลอกแม่น้ำกรณ์ เพื่อให้น้ำไหลได้สะดวก และไม่ให้เกิดปัญหาภัยแล้งอย่างรุนแรงมากขึ้น ดังนั้นทางเทศบาลนครเชียงราย จึงเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาเป็นการเร่งด่วน ซึ่งเชื่อว่าหากมีการขุดลอกแม่น้ำกรณ์ จนเรียบร้อย น้ำกรณ์จะกลับมาไหลผ่านตัวเมืองเชียงรายอย่างสะดวก และชาวบ้านจะสามารถนำน้ำไปใช้ตามปกติ ทั้งทำการเกษตรและใช้อุปโภค