ข่าวสังคม » เปิดโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ประจำปี 2563

เปิดโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ประจำปี 2563

2 มีนาคม 2020
477   0

นายสกล แก้วปวงคำ นายอำเภอเวียงชัย เป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ประจำปี 2563 โดยมีนายประเวช ราชชมภู กล่าวรายงาน พร้อมด้วยกำนันตำบลเวียงชัย ผู้ใหญ่บ้านตำบลเวียงชัย ทุกหมู่บ้านและประชาชนจิตอาสา ร่วมโครงการดังกล่าวฯ ณ ป่าชุมชนบ้านหนองหลวง ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย