ข่าวทั่วไป » ตรวจสุขภาพประจำปี พ.ศ. 2563

ตรวจสุขภาพประจำปี พ.ศ. 2563

3 กุมภาพันธ์ 2020
677   0

นายคีตวุฒิ นับแสง นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนสหกรณ์จังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่และข้าราชการบำนาญ เข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปี พ.ศ.2563 โดยได้รับความอนุเคราะห์จากเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ออกหน่วยตรวจสุขภาพนอกสถานที่พร้อมทั้งจัดรถเอ็กซ์เรย์เคลื่อนที่ให้บริการครั้งนี้ด้วย  ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย