ข่าวสังคม » มอบบัตรให้แก่ผู้เข้าร่วมอุดมการณ์กับสมาคมศิริกรณ์เชียงรายบรรเทาสาธารณภัย

มอบบัตรให้แก่ผู้เข้าร่วมอุดมการณ์กับสมาคมศิริกรณ์เชียงรายบรรเทาสาธารณภัย

20 มกราคม 2020
786   0

วันที่ 19 มกราคม เวลา 19.30 น. มอบบัตรให้แก่ผู้เข้าร่วมอุดมการณ์กับสมาคมศิริกรณ์เชียงรายบรรเทาสาธารณภัย หลังจากที่ได้ผ่านการฝึกอบรมในการ ปฐมพยาบาล และ การ ดูแลผู้ที่ประสบ อุบัติเหตุ อุบัติภัย เบื้องต้น ซึ่งผู้ที่เข้าร่วมอุดมการณ์และมีจิตอันเป็นกุศลพร้อมด้วยความเสียสละอย่างยิ่งยวด มาจาก หลายภาคส่วนประกอบไปด้วย ผู้ช่วยพยาบาล นักศึกษา และ เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆ ที่เสียสละความสุขส่วนตัว เข้ามาร่วมแรงร่วมใจกับสมาคมศิริกรณ์เชียงรายบรรเทาสาธารณภัย ณ ห้องหิรัญนคร โรงแรมเวียงอินทร์ริเวอร์ไซด์