ข่าวทั่วไป » อวยพรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2563

อวยพรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2563

13 มกราคม 2020
404   0

เพื่อความเป็นสิริมงคล แก่ทีมงานของ สมาคมศิริกรณ์เชียงรายบรรเทาสาธารณภัย นำคณะ เข้าทำการอวยพรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2563 แด่ เจ้าคุณพระไพศาลประชาทร “วิ” พระอาจารย์พบโชค ติสสะวังโส แห่งวัดห้วยปลากั้ง