ข่าว อบจ. » ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน

4 มกราคม 2020
1186   0

นายสมศักดิ์ ไชยชมภู ผู้อำนวยการกองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นประธานต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน ในโครงการศึกษาดูงานพื้นที่จังหวัดเชียงราย เรื่อง การบริหารงานโดยการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ (Smart Office) ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย