ข่าว มฟล. » มฟล. จัดแข่งขันทำอาหารเชฟกะทะเหล็ก MFU Junior Iron Chef หวังสร้างเชฟมืออาชีพ

มฟล. จัดแข่งขันทำอาหารเชฟกะทะเหล็ก MFU Junior Iron Chef หวังสร้างเชฟมืออาชีพ

4 มกราคม 2020
1382   0

เมื่อเร็ว ๆ นี้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) โดย สำนักวิชาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ จัดโครงการแข่งขันการทำอาหารเชฟกะทะเหล็ก MFU Junior Iron Chef 2019 ณ ห้องปฏิบัติการงานครัว อาคาร M-Square ซึ่งครั้งนี้มีนักศึกษาชั้นปีที่ 2 จากรายวิชา Food Preparation and Culinary Skills เข้าร่วมการแข่งขันภายใต้หัวข้อ Harmony of East & West โดยมี ดร.ชัชชญา ยอดสุวรรณ รองคณบดีสำนักวิชาการจัดการ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม พร้อมด้วยคณาจารย์และนักศึกษาในสำนักวิชา รวมทั้งเชฟณัฐพงษ์ บุญมา เชฟภาสกร ภู่ขวัญพงษ์ ให้เกียรติเป็นกรรมการตัดสินการแข่งขันทำอาหาร

ดร.ชัชชญา ยอดสุวรรณ รองคณบดีสำนักวิชาการจัดการ กล่าวในพิธีเปิดว่า สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ ได้จัดโครงการแข่งขันการทำอาหาร MFU Junior Iron Chef  ซึ่งเป็นโอกาสดีที่นักศึกษาจะได้แสดงความสามารถในด้านการทำอาหาร โดยประยุกต์ใช้ความรู้ ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติที่ได้จากการเรียนรู้ในรายวิชา Food Preparation and Culinary Skills อีกทั้งเสริมสร้างให้นักศึกษาได้เรียนรู้การบริหารจัดการ ทั้งในการจัดการด้านเวลาที่มีจำกัดในการแข่งขัน และเรียนรู้การทำงานร่วมกันเป็นทีม และยังสามารถนำประสบการณ์ที่ได้รับจากการแข่งขันไปปรับใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคต รวมทั้งเป็นกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมการผลิตบุคลากรด้านอุตสาหกรรมการบริการที่มีคุณภาพเข้าสู่ตลาดแรงงาน