ข่าวสังคม » มอบผ้าห่มกันหนาว จำนวน 1,000 ผืน

มอบผ้าห่มกันหนาว จำนวน 1,000 ผืน

13 ธันวาคม 2019
1275   0

คือ “ความรัก ความสุข และการแบ่งปัน” บริษัท โตโยต้าเชียงราย จำกัด ร่วมกับ มูลนิธิ พล.ต.อ.เภา สารสิน มอบผ้าห่มกันหนาว จำนวน 1,000 ผืน ให้กับ โรงพยาบาล 9 แห่ง และ โรงเรียนอีก 2 แห่ง

ได้แก่

  • โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
  • โรงพยาบาลเวียงแก่น
  • โรงพยาบาลพญาเม็งราย
  • โรงพยาบาลแม่จัน
  • โรงพยาบาลแม่สรวย
  • โรงพยาบาลขุนตาล
  • โรงพยาบาลเชียงแสน
  • โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง
  • โรงพยาบาลเทิง

เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562 ณ โชว์รูมโตโยต้าเชียงราย เพื่อให้โรงพยาบาลแต่ละอำเภอได้ผ้าห่ม ต้านภัยหนาว และให้ชุมชนในพื้นที่ ได้รู้ถึงความมีส่วนร่วมของบริษัทโตโยต้าเชียงราย ที่มาช่วยพัฒนาและสร้างความสุขให้กับคนในชุมชน