ข่าวสังคม » เปิดอบรม โครงการชุมชนเข้มแข็งปลอดยาเสพติอย่างยั้งยืน

เปิดอบรม โครงการชุมชนเข้มแข็งปลอดยาเสพติอย่างยั้งยืน

24 ตุลาคม 2019
1197   0

นายสมกิจ เกศนาคินทร์ นายอำเภอเมืองเชียงราย เป็นประธานเปิดอบรม โครงการชุมชนเข้มแข็งปลอดยาเสพติอย่างยั้งยืน ม.10 บ้านปางลาว ต.บ้านดู่  เพื่อเป็นหมู่บ้านต้นแบบในการขับเคลื่อนและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน