ข่าวเทศบาล » พิธีมอบใบประกาศนียบัตรในโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดและความรุนแรงในเด็กนักเรียน

พิธีมอบใบประกาศนียบัตรในโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดและความรุนแรงในเด็กนักเรียน

11 ตุลาคม 2019
533   0

นายณรงค์ศักดิ์ เตือนสกุล รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย เป็นประธานพิธีมอบใบประกาศนียบัตรในโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดและความรุนแรงในเด็กนักเรียน ณ โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล

นายปรีชา ศรีทา ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล กล่าวว่า เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติดให้โทษในประเทศไทยมีความรุนแรงทำให้มีผู้ติดยาเสพติดเป็นจำนวนมาก ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการและของบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครเชียงราย และเข้าร่วมโครงการD.A.R.E ประเทศไทย โดยมี ร.ต.ต.เฉลิมพล สารทองรอง สว.(ป)สถานีตำรวจภูธรเวียงชัยมาเป็นครูผู้สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 2ห้องเรียน นักเรียนจำนวน 64 คนตลอดระยะเวลาที่ทำการสอนได้รับความร่วมมือจากทางโรงเรียนและนักเรียนก็มีความตั้งใจเรียนเป็นอย่างดี