ข่าวสังคม » จังหวัดเชียงรายส่งนักกีฬาและทีมกีฬาไปเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 36 “ตากเกมส์” ไปยังจังหวัดตาก

จังหวัดเชียงรายส่งนักกีฬาและทีมกีฬาไปเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 36 “ตากเกมส์” ไปยังจังหวัดตาก

30 ตุลาคม 2019
996   0

นายประเสริฐ จิตต์พลีชีพ ปลัดจังหวัดเชียงราย เป็นประธานประกอบพิธีส่งตัวคณะนักกีฬา ผู้ฝึกสอน ผู้ควบคุมทีมและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 3 “ตากเกมส์” ณ จังหวัดตาก เมื่อบ่ายวันอังคารที่ 29 ตุลาคม 2563 ที่ลานอนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราช ห้าแยกพ่อขุน ถนนพหลโยธิน ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยมี พระรัตนมุนีเจ้าคณะจังหวัดชียงราย เป็นประธานสงฆ์ ปะพรมน้ำพระพุทธมนต์ และให้โอวาทธรรมแก่ผู้ร่วมในพิธี ท่ามกลาง นักกีฬาเยาวชนจังหวัดเชียงราย ผู้ฝึกสอน และผู้จัดการทีมร่วมในพิธีด้วยความพร้อมเพรียง ซึ่งจัดโดย นางอมร อายุปัน ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศนักกีฬาจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ นักกีฬา ผู้จัดการทีม และผู้ฝึกสอน ตลอดทั้งสื่อมวลชนร่วมในพิธีอย่างคับคั่ง

โดยการส่งตัวนักกีฬา ผู้ฝึกสอน ผู้ควบคุมทีม และเจ้าหน้าที่ในรายการการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 36 “ตากเกมส์” ที่จังหวัดตาก ซึ่งจังหวัดเชียงราย ได้ร่วมกับสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงราย สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย ได้จัดส่งนักกีฬาและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 36 “ตากเกมส์” ไปยังจังหวัดตาก ที่มีกำหนดแข่งขันในระหว่างวันที่ 1-10 พฤศจิกายน 2556 ในจำนวน 27 ชนิดกีฬา ได้แก่ แฮนด์บอล ฟุตบอลหญิง คาราเต้โด จักรยาน และกรีฑา เป็นนักกีฬาชาย 249 คน นักกีฬาหญิง 196 คน ผู้ฝึกสอนและผู้ควบคุมทีมรวม 144 คน รวมทั้งสิ้น 559 คน และจังหวัดตากยังได้ขอความร่วมมือจังหวัดเชียงราย ใช้เป็นสถานที่จัดการแข่งขันกีฬายิงปืนระหว่างวันที่ 14 -22 พฤศจิกายน 2562 อีกด้วย

ในการจัดส่งนักกีฬา ผู้ฝึกสอน ผู้ควบคุมทีม ผู้ตัดสินและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 36 “ตากเกมส์” ณ จังหวัดตาก ในครั้งนี้จังหวัดเชียงรายได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากการกีฬาแห่งประเทศไทยเป็นเงินทั้งสิ้น 782,322 บาทอีกด้วย

ซึ่งการประกอบพิธีในครั้งนี้ จึงเป็นกิจกรรมเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่นักกีฬา ฝึกสอน ผู้ควบคุมทีมและเจ้าหน้าที่ ที่จะเดินทางเข้าร่วมการแข่งชันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 36 “ตากเกมส์” ที่จังหวัดตาก ระหว่างวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 พร้อมกันนี้ ประธานได้มอบเงินสนับสนุนให้กับนักกีฬา ผู้ฝึกสอน ผู้ควบคุมทีม และเจ้าหน้าที่จำนวน 27 ชนิดกีฬา พร้อมกล่าวให้โอวาท และนำคณะนักกีฬา ผู้ฝึกสอน ผู้ควบคุมทีมเจ้าหน้าที่ และแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน ขอพรจากพระคุณเจ้าพระรัตนมุนี เจ้าคณะจังหวัดเชียงราย เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ทีมนักกีฬาตัวแทนนักกีฬาเยาวชนของจังหวัดเชียงรายโดยทั่วถึงกัน โดยอนุสติธรรมที่มอบให้แก่นักกีฬาในคราวนี้ คือให้มีรอยยิ้ม ให้มีน้ำใจเป็นนักกีฬา ให้มีมานะความเพียรขยันหมั่นฝึกซ้อม ให้แสดงความยินดีชื่นชมแก่ทุกคนอย่างเต็มใจและจริงใจ ให้รักษาอารมณ์และสติสมาธิเมื่อเข้าสู่การแข่งขัน และให้สนับสนุนพัฒนาให้ร่างกายมีความพร้อมอยู่เสมอ