ข่าวสังคม » รับโล่รางวัลให้กับผู้ทำคุณประโยชน์แก่เด็กและเยาวชน

รับโล่รางวัลให้กับผู้ทำคุณประโยชน์แก่เด็กและเยาวชน

23 กันยายน 2019
1502   0

ดร.อนงค์ศรี สิทธิอาษา ประธานกรรมการ บริษัทเชียงรายแลนด์กรุ๊ป จำกัด ประธานกรรมการสงเคราะห์สถานพินิจ จังหวัดเชียงราย และประธานกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนดอนศิลาผางาม ได้รับรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน สาขาพัฒนาเยาวชน บำเพ็ญประโยชน์ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชน เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี2562 โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงโปรดเกล้าให้ผู้แทนพระองค์ นายอําพน กิตติอําพน มอบโล่รางวัลให้กับผู้ทำคุณประโยชน์แก่เด็กและเยาวชน ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม อาคารอิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี