ข่าวสังคม » การประชุมปัจฉิมนิเทศ โครงการศึกษาความเหมาะสมผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอ่างเก็บน้ำแม่คำ อ.แม่จัน

การประชุมปัจฉิมนิเทศ โครงการศึกษาความเหมาะสมผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอ่างเก็บน้ำแม่คำ อ.แม่จัน

7 กันยายน 2019
1710   0

เมิ่อวันศุกร์ที่ 6 ก.ย.2562 นายบุญล้อม ดีเสริมยศ ปลัดอาวุโส อ.แม่จัน จ.เชียงราย เป็นประธานการประชุมปัจฉิมนิเทศ โครงการศึกษาความเหมาะสมผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอ่างเก็บน้ำแม่คำ อ.แม่จัน ณ ห้องประชุมที่ว่าการประชุม อ.แม่จัน โดยมีราษฎรในพื้นที่ อ.แม่จัน อ.แม่ฟ้าหลวง อ.เชียงแสน และ อ.แม่สาย เข้าร่วมประชุม นายเกื้อศักดิ์ ทาทอง ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโยธา กรมชลประทาน พร้อมด้วย นายปรัชญา ฉายวัฒนา ผู้อำนวยการส่วนวางโครงการที่ 3 นายนิพนธ์ สนั่นเรืองศักดิ์ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านพัฒนาแหล่งน้ำ  นายวธินัน นาวินัน ผู้แทนผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงราย เข้าร่วมทำการชี้แจง

สืบเนื่องจากในอดีตที่ผ่านมา ราษฎรของ อ.แม่จัน ได้มีหนังสือถึงหัวหน้าโครงการชลประทานเชียงราย ความว่า ราษฎรในเขต อ.แม่จัน มีความเดือดร้อนเรื่องแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อการชลประทาน โดยในช่วงฤดูแล้งจะประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำสำหรับทำการเกษตรและการอุปโภคบริโภค ส่วนในฤดูฝนประสบปัญหาน้ำท่วมพื้นที่เพาะปลูกและที่อยู่อาศัย ปัญหาดังกล่าวทวีความรุนแรงมากขึ้นทุกปี จึงขอให้กรมชลประทาน ช่วยพิจารณาจัดหาแหล่งเก็บกักน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่คำเพื่อแก้ปัญหาให้แก่ราษฎร

กรมชลประทานจึงได้ดำเนินการตรวจสอบสภาพภูมิประเทศร่วมกับราษฎรในพื้นที่โครงการ โดยทำการรวบรวมข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม พบว่า ลุ่มน้ำแม่จัน (แม่คำ) เป็นลุ่มน้ำสาขาของลุ่มน้ำโขงภาคเหนือ โดยมีลำน้ำหลักที่สำคัญ คือ น้ำแม่คำและน้ำแม่จัน พื้นที่ตอนบนเป็นภูเขามีความลาดชันมาก ตอนล่างเป็นพื้นที่ราบเชิงเขาและที่ราบริมฝั่งน้ำ ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เพาะปลูกและชุมชน โดยน้ำแม่คำไหลมาบรรจบกับแม่จันก่อนที่จะไหลลงสู่แม่น้ำโขงและพื้นที่ในลุ่มน้ำแม่คำมีขนาดกว้างใหญ่ ดังนั้นการพัฒนาลุ่มน้ำแม่คำ จึงมีศักยภาพในการพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำและบรรเทาปัญหาอุทกภัย การพัฒนาแหล่งน้ำในลุ่มน้ำแม่คำที่ผ่านมาได้มีการก่อสร้างโครงการชลประทานขนาดเล็กกระจายอยู่โดยทั่วไป แต่ยังคงมีปัญหาการขาดแคลนน้ำในลุ่มน้ำ โดยเฉพาะช่วงฤดูแล้งอยู่เสมอ เพื่อเป็นการบรรเทาปัญหาดังกล่าว กรมชลประทานโดยสำนักบริหารโครงการ ได้พิจารณาดำเนินการศึกษา “รายงานการศึกษาแนวทางพัฒนาลุ่มน้ำ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำในลุ่มน้ำแม่จัน (แม่คำ)” ซึ่งโครงการอ่างเก็บน้ำแม่คำเป็นหนึ่งในโครงการที่มีศักยภาพในลุ่มน้ำแม่จัน (แม่คำ) ที่จะพัฒนาเป็นโครงการขนาดใหญ่ได้ แต่เข้าข่ายต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับโครงการหรือกิจการที่อาจส่งผลกระทลต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดังนั้น สำนักบริหารโครงการ จึงว่าจ้างที่ปรึกษาให้ดำเนินการศึกษาความเหมาะสมผลกระทบสิ่งแวดล้อมของอ่างเก็บน้ำแม่คำ เพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบรายละเอียดและก่อสร้างต่อไป

ตลอดระยะเวลาของการดำเนินการศึกษา กรมชลประทานได้ให้ความสำคัญต่อการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียต่อโครงการ ได้แสดงความคิดเห็น ข้อห่วงกังวล ข้อโต้แย้ง หรือข้อเสนอแนะที่มีต่อโครงการ โดยพบว่าราษฎรในพื้นที่ศึกษาทั้งในเขต อ.แม่จัน และเขต อ.แม่ฟ้าหลวง ได้แสดงความคิดเห็น ทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยต่อการพัฒนา โดยเฉพาะในประเด็นการพัฒนาโครงการให้เป็นขนาดใหญ่ ท้ายสุดกรมชลประทานและคณะที่ปรึกษา ได้พิจารณาถึงข้อห่วงกังวลดังกล่าว จึงดำเนินการปรับแก้แผนการศึกษาพัฒนาโครงการขนาดใหญ่ให้เป็นโครงการขนาดกลาง โดยผลการศึกษากำหนดให้ดำเนินการก่อสร้างเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง จำนวน 2 อ่าง คือ อ่างเก็บน้ำแม่คำ และอ่างเก็บน้ำแม่แสลบ สำหรับรายละเอียดของการศึกษา คณะที่ปรึกษาจะได้นำเสนอให้ที่ประชุมทราบในลำดับต่อไป

ดังนั้น การประชุมในวันนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอผลการศึกษาของโครงการ ทั้งด้านวิศวกรรม ด้านสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมถึงการชี้แจงข้อมูลของโครงการในประเด็นต่างๆ ขณะเดียวกันยังเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้แสดงความคิดเห็นข้อห่วงกังวล และข้อเสนอแนะต่างๆเพิ่มเติม เพื่อคณะที่ปรึกษาจะได้นำไปวิเคราะห์แนวทางดำเนินการ และใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาตัดสินใจของกรมชลประทานต่อไปเราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า