ข่าวสังคม » เสวนา เรื่อง “บอกลาวัณโรค…อย่างเท่ๆ” และการแถลงข่าว “End TB…ที่แรกที่เชียงราย” (End TB Chiang Rai)

เสวนา เรื่อง “บอกลาวัณโรค…อย่างเท่ๆ” และการแถลงข่าว “End TB…ที่แรกที่เชียงราย” (End TB Chiang Rai)

4 กันยายน 2019
407   0

ภาสกร บุญญลักษม์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ประธานเปิดการเสวนา เรื่อง “บอกลาวัณโรค…อย่างเท่ๆ” และการแถลงข่าว “End TB…ที่แรกที่เชียงราย” (End TB Chiang Rai) โดยมี นพ.ทศเทพ บุญทอง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย, อาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์, พญ.ผลิน กมลวัทน์ ผู้อำนวยการกองวัณโรค กระทรวงสาธารณสุข, นพ.พิษณุ ขันติพงษ์, พญ.วรรัตน อิ่มสงวน, คุณแม่กรองทอง วงค์สารภี และ ดร.จินตนา งามวิทยาพงศ์-ยาไน นักวิจัยวัณโรคสามทศวรรษ ผู้นำผลการวิจัยจากเชียงรายสู่องค์การอนามัยโลก ณ ห้องเชียงรุ้ง โรงแรมเวียงอินทร์