ข่าวทั่วไป » VDO ซักซ้อมวิธีการป้องกันและระงับเหตุอัคคีภัย ของ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 (เชียงราย)

VDO ซักซ้อมวิธีการป้องกันและระงับเหตุอัคคีภัย ของ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 (เชียงราย)

23 สิงหาคม 2019
723   0

วันที่ 23 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 (เชียงราย) ได้มีการซักซ้อมวิธีการป้องกันและระงับเหตุอัคคีภัย ณ บริเวณหน้าสำนักงานฯ ถนน สิงหไคล ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย

ข่าว/ตัดต่อโดย : นิภาพร อาคุณยาดา