ข่าวทั่วไป » พิธีเปิดม่อนยาสมุนไพรป่าชุมชนห้วยตากหงาย ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนตำบลต้า (วิทยาลัยเกษตรกรรมบ้านต้า)

พิธีเปิดม่อนยาสมุนไพรป่าชุมชนห้วยตากหงาย ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนตำบลต้า (วิทยาลัยเกษตรกรรมบ้านต้า)

13 สิงหาคม 2019
397   0

นายกิตติกร ยอดแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลต้า กล่าวรายงานพิธีเปิดม่อนยาสมุนไพรป่าชุมชนห้วยตากหงาย ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนตำบลต้า (วิทยาลัยเกษตรกรรมบ้านต้า) โดยมีนายวุฒิกรคำมา นายไปขุนตาล เป็นประธานในการเปิด วัตถุประสงค์ ในการจัดกิจกรรม ม่อนยาสมุนไพรป่าชุมชนห้วยตากหงายในครั้งนี้ เพื่อใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านสมุนไพร การแพทย์พื้นบ้าน และให้ประชาชนสามารถใช้สมุนไพรในการดูแลสุขภาพ พึ่งพาตนเองได้ เพื่อสืบสานภูมิปัญญาพื้นบ้านและอนุรักษ์ไว้ซึ่งภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อให้เกิดความร่มรื่นและทำให้ระบบนิเวศดีขึ้นดินอุดมสมบูรณ์ และเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ไปในการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีประชาชน ให้ความสนใจเข้าร่วมในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เกือบ 200 คน