ข่าว มร. ชร. » จับมือเวียดนาม  

จับมือเวียดนาม  

2 สิงหาคม 2019
1517   0

จับมือเวียดนาม: อ.ดร.ณัฏฐพล สันธิ  ผช.อธิการบดี มร.ชร. นำทีมคณะผู้บริหารคณะครุศาสตร์มร.ชร.ประกอบด้วย อ.ดร.ปรมินทร์ อริเดช คณบดีพร้อมคณะผู้บริหารไปเยือนมหาวิทยาลัยเทแบค (Tay Bac University) จังหวัดเซินลา ประเทศเวียดนาม ได้รับการต้อนรับจาก ดร.ต้วน ดุก ลัน (Doan Duc Lan) รองอธิการบดีฯ พร้อมคณะผู้บริหารและทีมงานของม.เทแบคอย่างอบอุ่น เพราะต่างมีประวัติคล้ายกับมร.ชร.ที่ด้วยเริ่มต้นเป็นวิทยาลัยครูมาก่อนและมีภารกิจเพื่อพัฒนาท้องถิ่นซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาติพันธุ์ไทขาว-ไทดำ และอีกว่า 40% เป็นชาติพันธุ์อื่นๆ ในอนาคตจะร่วมมือกันพัฒนานักศึกษาและอาจารย์ทั้ง 2 มหาวิทยาลัยต่อไป