เหนือสุดในสยาม » ทำลายสินค้าที่ละเมิดลิขสิทธิ์

ทำลายสินค้าที่ละเมิดลิขสิทธิ์

2 สิงหาคม 2019
633   0

เจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรแม่สาย จังหวัดเชียงราย ได้นำสินค้าหลายประเภท ซึ่งเป็นของกลางที่ตรวจยึดไว้ได้ บริเวณแนวชายแดนไทย – เมียนมาไปทำลาย ที่ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร เทศบาลตำบลแม่สาย อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงราย

เจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรแม่สาย ระบุว่า สินค้าของกลางที่ตรวจยึดได้และนำมาทำลายในครั้งนี้ เป็นสินค้าที่ละเมิดลิขสิทธิ์ทางปัญญา หรือสินค้าที่เลียนแบบเครื่องหมายการค้ายี่ห้อดัง อาทิ เสื้อผ้ากีฬา กางเกง ผ้าห่ม ผ้าปูที่นอน และกระเป๋าซึ่งมีมูลค่ากว่า 11 ล้านบาท

สำหรับสินค้าดังกล่าว มีผู้ที่ลักลอบนำสินค้าเข้ามาจากประเทศเพื่อนบ้านและเตรียมส่งไปจำหน่ายในจังหวัดทางภาคเหนือ รวมทั้งกรุงเทพมหานคร โดยบางครั้งจะมีการลักลอบนำสินค้าผ่านมาตามช่องทางธรรมชาติ บริเวณชายแดนไทย – เมียนมาแต่มาถูกตรวจยึดไว้ได้