ข่าว อบจ. » กิจกรรมตรวจความพร้อมกำลังพลและเครื่องจักรกลสาธารณภัย

กิจกรรมตรวจความพร้อมกำลังพลและเครื่องจักรกลสาธารณภัย

2 สิงหาคม 2019
1402   0

อบจ.เชียงราย โดย นางทัชชา สามัคคีนิชย์ ผู้อำนวยการกองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นางสาวอโนชา คำสุทธิ หัวหน้าฝ่ายสงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ประสบภัย พร้อมเจ้าหน้าที่กองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เจ้าหน้าที่สำนักการช่าง ร่วมกิจกรรมตรวจความพร้อมกำลังพลและเครื่องจักรกลสาธารณภัยในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและดินถล่ม จังหวัดเชียงราย ปี 2562 ณ บริเวณสนามหญ้าหน้าศาลากลางจังหวัดเชียงราย