ข่าวทั่วไป » ประชุมคณะกรรมการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาของเด็กด้อยโอกาส

ประชุมคณะกรรมการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาของเด็กด้อยโอกาส

2 สิงหาคม 2019
493   0

นายสืบศักดิ์ พรหมแย้ม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาของเด็กด้อยโอกาส เด็กออกกลางคัน และเด็กตกหล่นในรูปแบบที่เหมาะสมสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ณ ห้องประชุมศาลานพคุณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย โดยมีคณะกรรมการที่ได้รับมอบหมายให้ขับเคลื่อนฯ เข้าร่วมการประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เกี่ยวข้อง