ข่าวเทศบาล » ร่วมปลูกต้นชมพูพันธุ์ทิพย์

ร่วมปลูกต้นชมพูพันธุ์ทิพย์

5 กรกฎาคม 2019
671   0

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย พนักงาน เจ้าหน้าที่ เทศบาลนครเชียงราย แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ศิลปินเชียงราย ร่วมปลูกต้นชมพูพันธุ์ทิพย์ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว และปรับปรุงเกาะกลางถนนให้เป็นถนนที่สวยงาม ณ ถนนพหลโยธินสายเก่าหลังปั๊มปตท.สี่แยกแม่กรณ์ จังหวัดเชียงราย