ข่าวเทศบาล » พิธีเปิดตลาดประชารัฐ ชุมชนป่างิ้ว ตลาดปลอดสารพิษ

พิธีเปิดตลาดประชารัฐ ชุมชนป่างิ้ว ตลาดปลอดสารพิษ

5 กรกฎาคม 2019
951   0

นายสมกิจ เกศนาคินทร์ นายอำเภอเมืองเชียงราย นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ร่วมพิธีเปิดตลาดประชารัฐ ชุมชนป่างิ้ว ตลาดปลอดสารพิษ เป็นการส่งเสริมสนับสนุนการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ สามารถสร้างรายได้และสร้างมูลค่าให้ท้องถิ่น และให้ประชาชนตระหนักถึงพิษภัยจากสารตกค้างในสินค้าการเกษตรและหันมาบริโภคพืชผักปลอดสารเคมี เพื่อสุขภาพร่างกายที่ดี ณ ตลาดประชารัฐ ชุมชนป่างิ้ว จังหวัดเชียงราย