คอลัมน์ » ฉลองครบรอบ 31 ปี หนังสือพิมพ์เชียงรายนิวส์

ฉลองครบรอบ 31 ปี หนังสือพิมพ์เชียงรายนิวส์

1 มิถุนายน 2019
694   0

กล้าคิด….กล้าทำ

โดย ครูตั๋น

แม้ว่า วัน เวลา จะเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว เปรียบดังสายธารน้ำไหลที่ผ่านแล้วผ่านเลย ไม่หวนกลับมาเหมือนดั่งเดิมได้อีก แต่ยังคงหลงเหลือไว้ซึ่งความทรงจำกับคุณงามความดีของสิ่งที่มนุษย์เราได้ทำไว้ อย่างเช่น “หนังสือพิมพ์เชียงรายนิวส์” ได้ทำคุณประโยชน์ไว้ให้กับพี่น้องชาวเชียงราย ในด้านการนำเสนอข้อมูลข่าวสารที่เป็นกลางตามจรรยาบรรณของการเป็นสื่อสารมวลชน มาถึงวันนี้ครบ 31 ปี เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา ครบรอบ 31 ปี พร้อมทั้งก้าวขึ้นสู่ปีที่ 32

หนังสือพิมพ์เชียงรายนิวส์ ได้ฤกษ์เบิกชัย ฉบับปฐมฤกษ์ เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2531 ซึ่งตรงกับ “วันฉัตรมงคล” (ในสมัยนั้น) จวบจนปัจจุบัน มีอายุ ครบ 31 ปี บริบูรณ์ เปรียบเหมือนคนที่กำลังจะก้าวเข้าสู่วัยทำงาน อย่างเต็มที่  มีความพร้อมสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ และพร้อมที่จะทำงานรับใช้สังคมต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง ในขณะเดียวกัน เมื่อวันเวลาเปลี่ยนไป การทำงานของสื่อมวลชนและนักหนังสือพิมพ์  ได้ปรับเปลี่ยนธุรกิจในวงการให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน ที่เรียกว่า “ไทยแลนด์ 4.0” นำเสนอข่าวสารให้ทันยุค ทันสมัย โดยการนำ นวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยี เข้ามาช่วย เพื่อให้ข่าวสารไปสู่ผู้อ่านได้มากขึ้น จากเดิมที่ หนังสือพิมพ์เชียงรายนิวส์ ซึ่งเป็นหนังสือท้องถิ่นของจังหวัดเชียงราย ได้อยู่เคียงคู่กับพี่น้องชาวเชียงรายและเป็นที่พึ่งของประชาชนชาวเชียงรายมาโดยตลอดระยะเวลา 31 ปีที่ผ่านมา นับว่า หนังสือพิมพ์เชียงรายนิวส์  ได้สร้างสรรค์ ข่าวสารที่เกิดประโยชน์กับทุกหน่วยงานทั้งรัฐและเอกชน ที่ส่งข่าวเข้ามาเพื่อขอประชาสัมพันธ์ข่าวความเคลื่อนไหวขององค์กรอย่างเข้มข้น ข่าวสารของหนังสือพิมพ์เชียงรายนิวส์ จึงมีความสมบูรณ์ครบทุกเรื่อง ทั้งข่าวเหตุการณ์สำคัญๆ ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวสังคม ข่าวการศึกษาและกีฬา  เพื่อให้เป็นที่พึงพอใจของพี่น้องประชาชนชาวเชียงราย ที่ติดตามข่าวสารของหนังสือพิมพ์เชียงรายนิวส์ เป็นประจำทุกฉบับ  แต่ปัจจุบันสังคมและความนิยมของคนทั่วไป ที่ต้องออกไปทำงานแข่งกับเวลา ประกอบกับภาวะค่าครองชีพสูงขึ้นและมีเวลาอย่างจำกัด จะมีใครสักกี่คนที่ยังคงหาซื้อหนังสือพิมพ์มานั่งอ่าน  เพราะปัจจุบัน หนังสือพิมพ์ หรือแม้กระทั่ง สินค้า สิ่งของต่างๆ ได้เข้าไปหาผู้ใช้บริการถึงในบ้านแล้ว    อาชีพของนักสื่อสารมวลชน ที่ทำหน้าที่สื่อข่าวที่เป็นอาชีพ และที่เคยปฏิบัติงานบทบาทอย่างเดิมๆ เริ่มจะลดน้อยลง

มาถึงวันนี้  เกือบ 2 ปี ที่หนังสือพิมพ์เชียงรายนิวส์ ได้เปลี่ยนช่องทางมานำเสนอข่าวสารในรูปแบบหนังสือพิมพ์อิเลคทรอนิกส์ หรือ อี–คอมเมิร์ซ โดยนำเสนอข่าวสารครบทุกเรื่องทั้ง  2 ทางคือ ที่ http://chiangrainews.org และที่ http://www.chiangrainews.net โดยยังคงความเข้มข้นของเนื้อหา ข้อมูลข่าวสารที่จะเป็นประโยชน์กับทุกวงการวิชาชีพ ต่อไป  ผู้เขียน มีความประทับใจจากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของ “เชียงรายนิวส์” กับคอลัมน์ประจำ “กล้าคิด…กล้าทำ”  ได้มีโอกาสนำเสนอบทความด้านการศึกษา บนพื้นฐานแห่งความเป็นจริง จากประสบการณ์ที่ได้รับ ภายใต้คุณธรรม –จริยธรรมของสื่อมวลชนคนหนึ่ง เพื่อถ่ายทอดความคิดของตนเองเผยแพร่ ผ่านหนังสือพิมพ์เชียงรายนิวส์ ประจำทุกฉบับ สิ่งหนึ่งที่พบและประทับใจ กับ “เชียงรายนิวส์” โดยเฉพาะเจ้าของและบรรณาธิการ หนังสือพิมพ์เชียงรายนิวส์ เป็นผู้ที่มีความมุ่งมั่นในการนำเสนอข่าวสารในเชิงสร้างสรรค์ ไม่ฉวยโอกาสใช้ปากกาเป็นอาวุธ ทำร้ายใคร  ไม่สร้างความแตกแยกของหมู่คณะ ได้สร้างความสมัครสมานความสามัคคีกับพี่น้องชาวสื่อมวลชน ทั้งรุ่นเก่าและรุ่นใหม่ จากที่ได้รู้จักและได้สัมผัสในการทำงานร่วมกันมา จะพบว่าเจ้าของและบรรณาธิการ หนังสือพิมพ์เชียงรายนิวส์ มีความโอบอ้อมอารี และมีเมตตา กับทุกคนทุกฝ่าย ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของหนังสือพิมพ์เชียงรายนิวส์ ที่อยู่ในตัวเจ้าของและบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ สะท้อนให้เห็นผลงานหนังสือพิมพ์ที่ได้เผยแพร่มาร่วม 31 ปี ที่ผ่านมา จึงเป็นหลักประกันได้ว่า วันเวลาที่ผ่านไป หนังสือพิมพ์เชียงรายนิวส์ ได้เก็บเกี่ยว ประสบการณ์ ที่มีคุณค่าผ่านร้อน ผ่านหนาว มานานัปการ ทำให้หนังสือพิมพ์เชียงรายนิวส์ มีความ เก่ง กล้า และแกร่ง…ดุจเพชรเม็ดงาม ในการทำงาน…กล้า…ทำดี เพื่อสร้างสรรค์สังคมของชาวเชียงราย ให้น่าอยู่เพื่อแสดงภาพลักษณ์ของเชียงรายดินแดนแห่งบ้านเกิดเมืองนอนที่เป็นที่ทำมาหากินของทุกคนจนถึงปัจจุบัน

ในโอกาสครบ 31 ปี ก้าวสู่ปีที่ 32 ผู้เขียน ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิที่ท่านเคารพนับถือ ได้โปรดอำนวยอวยพร ให้หนังสือพิมพ์เชียงรายนิวส์ มีความเจริญก้าวหน้า ภายใต้อุดมการณ์ที่มุ่งมั่นทำหน้าที่สร้างสรรค์ เผยแพร่ผลงาน ข้อมูล ข่าวสาร ที่จะเกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนชาวเชียงรายตลอดไป… ฉบับหน้าพบกันใหม่… สวัสดี