ข่าวเทศบาล » ร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ธูปเทียน และกวนข้าวมธุปายาส

ร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ธูปเทียน และกวนข้าวมธุปายาส

1 มิถุนายน 2019
890   0

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย นางรัตนา จงสุทธานามณี ที่ปรึกษาเทศบาลนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย ประชาชนในเขตเทศบาล ร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ธูปเทียน และกวนข้าวมธุปายาส ถวายแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พร้อมมอบเกียรติบัตรให้ครอบครัวปฏิบัติธรรมดีเด่นและเวียนเทียนรอบสารีริกธาตุ เพื่อแสดงตนเป็นพุทธมามกะ เนื่องในวันวิสาขบูชา ณ สวนตุงและโคมนครเชียงราย  จ.เชียงราย