ข่าวเทศบาล » พิธีรดน้ำขอพรจาก พระครูสิริธรรมนิวิฐ (ทองเย็น ธมฺมวโร)

พิธีรดน้ำขอพรจาก พระครูสิริธรรมนิวิฐ (ทองเย็น ธมฺมวโร)

1 มิถุนายน 2019
1077   0

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย คณะกรรมการศูนย์เรียนรู้ผู้สูงอายุโซน 5 ร่วมพิธีรดน้ำขอพรจาก พระครูสิริธรรมนิวิฐ (ทองเย็น ธมฺมวโร) เจ้าอาวาสวัดศรีบุญเรือง รองเจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงราย พร้อมรดน้ำขอพรจากผู้สูงอายุจากศูนย์การเรียนรู้ผู้สูงอายุโซน 5 ณ วัดศรีบุญเรือง จังหวัดเชียงราย