ข่าวสังคม » จัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 2562

จัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 2562

1 มิถุนายน 2019
956   0

ว่าที่ ร.ต.ณรงค์ โรจนโสทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธี จัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 2562 โดยมี นายวุฒิกร คำมา นายอำเภอขุนตาล นายถาวร วงศ์ชัย เกษตรอำเภอขุนตาล หัวหน้าส่วนราชการประชาชนอำเภอขุนตาลให้การต้อนรับ  และมีนายพรศักดิ์ นันตะรัตน์ เกษตรจังหวัดเชียงราย กล่าววัตถุประสงค์ในการจัดงานในครั้งนี้เพื่อบริการแก่เกษตรกรและแก้ไขปัญหาผลผลิตด้านการเกษตร ได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึงและสอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกร เพื่อให้เกษตรกรทำการผลิตทางด้านการเกษตรได้อย่างมี ประสิทธิภาพและยั่งยืน ในงานมีกิจกรรมการลงนามถวายพระพรนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติการฝึกอบรมด้านอาชีพด้านการเกษตร และเปิดให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่จำนวน 15 คลินิกเช่น คลินิกพืชคลินิกสัตว์คลินิกประมงคลินิกบัญชี และการให้บริการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การปล่อยพันธุ์ปลาจำนวน 44,000 ตัว ลงหนองมนหมู่ที่ 8 ตำบลป่าตาลอำเภอขุนตาล