ข่าวทั่วไป » ประธานเปิดการจัดอบรม หัวข้อ เรื่องการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและลดการใช้พลังงานด้วยนวัตกรรม

ประธานเปิดการจัดอบรม หัวข้อ เรื่องการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและลดการใช้พลังงานด้วยนวัตกรรม

1 มิถุนายน 2019
1007   0

ภาสกร บุญญลักษม์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการจัดอบรม หัวข้อ เรื่องการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและลดการใช้พลังงานด้วยนวัตกรรม จัดโดยสำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงราย มีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในจังหวัด เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ ณ ห้องหิรัญนคร เวียงอินทร์ ริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท เชียงราย