ข่าวทั่วไป » พิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

พิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

1 มิถุนายน 2019
628   0

นายภาสกร บุญญลักษม์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ส่วนที่ 2 สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงราย ส่วนที่ 2 ภายใต้โครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ เมื่อเช้าวันพฤหัสบดีที่ 16 พ.ค.62 ที่ห้องหิรัญนคร โรงแรมเวียงอินน์ ริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย โดยมี ผู้บริหาร อปท. นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ปลัดเทศบาล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รองปลัดเทศบาล รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการกอง ช่างโยธา คลัง การเงินและบัญชี พนักงาน และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการรายงานด้านการประหยัดพลังงานในระบบ  e-report และสื่อมวลชนเข้าร่วมกิจกรรม