ข่าวสังคม » มฟล.ตกแต่งแก้ไขความพิการ

มฟล.ตกแต่งแก้ไขความพิการ

1 มิถุนายน 2019
1824   0

นพ.วัชรพงษ์ คำหล้า รองนพ.สสจ.เชียงราย เปิดโครงการ ‘ศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขความพิการแต่กำเนิดและความพิการจากอุบัติเหตุไฟไหม้ น้ำร้อนลวก’ ระหว่างวันที่ 8–10 พ.ค.2562 โดยโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ร่วมกับมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) และสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งแห่งประเทศไทย เพื่อแก้ไขความพิการที่มีมาแต่กำเนิด ปากแหว่งเพดานโหว่ นิ้วติดกัน และความพิการจากอุบัติเหตุทั่วไป ไฟไหม้ น้ำร้อนลวก ให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตและสุขภาพจิตที่ดีขึ้น โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

โครงการได้กำหนดกลุ่มเป้าหมายประจำปีงบประมาณ 2662 ไว้จำนวน 200 ราย ใน 59 จังหวัด วางแผนจัดโครงการจำนวน 4 ครั้ง ใน 4 ภาค ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 2 จัดขึ้นที่โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย กลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ป่วยในจังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ พะเยา แพร่ น่าน แม่ฮ่องสอน อุตรดิตถ์ พิษณุโลก และตาก จำนวน 40 ราย มีรศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กล่าวต้อนรับ เมื่อ 8 พ.ค.2562 ที่รพ.ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง