ข่าวเทศบาล » ร่วมงานปอยหลวง ครั้งที่ 7/2562 ของผู้จบการศึกษารุ่นที่ 4 

ร่วมงานปอยหลวง ครั้งที่ 7/2562 ของผู้จบการศึกษารุ่นที่ 4 

21 พฤษภาคม 2019
575   0

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย ร่วมงานปอยหลวง ครั้งที่ 7/2562 ของผู้จบการศึกษารุ่นที่ 4 ได้ดำเนินการจัดนโยบายด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงวัย ให้เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง และสามารถนำองค์ความรู้ที่มีอยู่มาแลกเปลี่ยน มาถ่ายทอด สู่กันและกัน เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ โดยเทศบาลนครเชียงรายถือว่าเป็น อปท. ต้นแบบในการ จัดการนโยบายด้านการดูแลผู้สูงอายุ ของทั่วประเทศ และเป็นที่ศึกษาดูงานของหน่วยงานทั่วประเทศ ณ.มหาวิทยาลัยวัยที่สามนครเชียงราย จ.เชียงราย